Annie Ralston

 

Frank & Annie James

Frank James married his childhood sweetheart, Annie Ralston.

 

Annie Ralston / RJ Pastore Collection

Annie Ralston

Annie Ralston

Annie Ralston

Annie Ralston / RJ Pastore Collection

Annie Ralston / RJ Pastore Collection

Annie Ralston / RJ Pastore Collection

Annie Ralston / RJ Pastore Collection

 

 

AR 20s plump2

 

AR Bare shoulder feather 2b

AR Bare shoulder feather B

AR Mid age B

AR 30s bun hair2

AR 40s Crescent pin2

Annie Ralston James

Annie Ralston James